Disclaimer

Trowaves

Disclaimer

Disclaimer

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Trowaves, gevestigd op Vreeburg 49, 4901 XD te Oosterhout NB. Nummer KvK: 6278 1871. Statutair gevestigd te Oosterhout.

Toegang tot en gebruik van de Trowaves website is onderworpen aan de algemene voorwaarden. Indien de voorwaarden worden gewijzigd zal dat via de Trowaves website worden bekend gemaakt. Deze voorwaarden beheersen de Trowaves website (www.trowaves.nl) en alle andere websites van Trowaves die door middel van links aan de Trowaves website zijn verbonden. Door contact te leggen en te behouden met de Trowaves website stem je in met deze voorwaarden.

De Trowaves website en alle informatie, beelden, merken, logo’s, iconen met betrekking tot Trowaves en haar diensten en producten (gezamenlijk hierna te noemen: de Informatie) worden geopenbaard op basis van bij de beheerder van de Trowaves website bekende gegevens. Trowaves kan echter niet instaan, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid, betrouwbaarheid en compleetheid van de Informatie, noch kan Trowaves instaan voor de geschiktheid van de Informatie voor een bepaald doel. Trowaves kan eveneens niet garanderen en aanvaardt geen aansprakelijkheid dat de Trowaves website en de voor de website gebruikte servers vrij zijn van computervirussen. Trowaves behoudt zich het recht voor om de Trowaves website ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen, te corrigeren en eventueel te beëindigen.

Aansprakelijkheid

Trowaves sluit elke aansprakelijkheid uit voor elke vorm van directe of indirecte schade die voortvloeit uit het (al dan niet succesvol) contact leggen en gebruiken van de Trowaves website of voor schade die voortvloeit uit de Informatie en de inhoud van de Trowaves website.

Links

De Trowaves website kan links en verwijzingen naar andere websites bevatten. Voor de inhoud van deze andere websites kan Trowaves evenmin verantwoordelijkheid dragen. Ons beleid m.b.t. “cookies” en privacybescherming is op deze andere websites niet van toepassing.

Intellectueel eigendom

Trowaves en haar licentiegevers zijn eigenaar van de Informatie, welk eigendomsrecht internationaal wordt beschermd door wetten en regels. De Informatie mag uitsluitend voor persoonlijk, niet commerciële toepassingen worden gebruikt. Het is niet toegestaan de Informatie in enigerlei vorm te verspreiden of verveelvoudigen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

Scroll naar top